Welcome Stay & Eat To Do Service Come here Contact
 Co.

Photogallery Info GTF News

 

 

loggavit.orginal

 

Grövelsjöfjällen Turistförening är en ideell förening som bildades 1983 på initiativ av de lokala turistföretagen för att främja turismen i Grövelsjöfjällen. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmars årsavgift. Idag är drygt 400 företag, stugägare och privatpersoner medlemmar i föreningen. Förhoppningen är att denna siffra ska öka under kommande år genom att fler känner ett växande engagemang i föreningens strävan att utveckla Grövelsjöfjällen till ett attraktivt turistmål.

Styrelsen representeras av lokala näringen och ortsbor. GTF´s årsmöte hålls alltid den 3 januari i Bystugan kl. 16.00, då medlemmar och icke medlemmar är varmt välkomna att delta.

 

En del av föreningens ekonomiska finansering kommer även från lokala företag, ortsbor och stugägare i form av spårbidrag, ett bidrag som helst ska täcka kostnader för underhåll och skötsel av vårt fina 100km långa skidspårsystem under vintersäsong. 

Är du bofast, företagare eller stugägare i Grövelsjöfjällen och ej medlem idag, kontakta Grövelsjöfjällen turistförening för mer information, info@grovelsjon.com eller styrelsen.

 

Bli stödmedlem 2019

400kr / privat person

Betala in önskad avgift till plusgiro: 4817853-7. Om du betalar från utlandet anger du också IBAN SE51 9500 0099 6026 4817 8537 samt BIC NDEASESS

Glöm inte uppge namn, adress och e-post. När din anmälan tagits emot skickar vi löpande medlemsbrev som publiceras 4ggr/år.

Vad gör GTF?

 • Utveckling av turism i området
 • GTF vid upprepade tillfällen haft kontakt med Länsstyrelsen angående behov av översyn på vindskydd och leder samt behov av ny sommarled Lappvollen - Oskarstugan med anslutning till leden Lövåsen/Storvätteshogna.  
 • Föreningen har representanter i flera viktiga organisationer bland annat i Norra Dalarna Turistråd och LEADER Södra Fjällen för utveckling av det södra fjällområdet.

 • Ansvarar för uppdatering och utveckling av den officiella hemsidan www.grovelsjon.com
 • Föreningen samordnar trycksaker och annonsering
 • Arrangerar gemensamma informationskvällar för områdets personal 1 gång per år.
 • Sköter rapportering till Snörapporten med koppling till text TV och rapporterar även till skidspår.se
 • Producerar spårkartor och spårmärken, behållningen från denna försäljning går oavkortat till skötsel och underhåll av skidspåren.
 • Våra spårkartor reviderades 2012.
 • GTF administrerar spårkörning genom de lokala spårkörarna som sköterskidspåren med ekonomiskt stöd från anläggningar och övriga GTF-medlemmar.
 • GTF driver ett projekt som avser att bygga fibernät i Grövelsjöområdet www.grovelsjon.com/fiber
 • GTF protokoll finns under www.grovelsjon.com/protokoll

GTF verksamhetsplan år 2013

Under 2012 kommer GTF att fortsätta arbeta aktivt inom ovanstående beskrivna verksamhetsområden, men även följande kommer att prioriteras under året:

 • Aktiv marknadsföring av vårt område står högt på föreningens prioriteringslista.
 • Fortsatt arbete med spår/leder:                                     - i sommar har upprustning av broar vid Lövåsen skett    - under sommaren 2013 ska arbete med broar fortsätter
 • Sommarleden från Storsätern mot Olåns vindskydd behöver en upprustning samt vinterleder vid Olån behöver ledas om. GTF saknar dock godkännande av Länsstyrelsen i denna fråga. 
 • Ytterligare separering av skidspår och skoterleder ska utredas.
 • Vandringsguiden "23 turer på egen hand" ska revideras.
 • Skyltningen i spårsystemet rustas upp och i kommande år ska ytterligare skyltar bytas ut och fler korsningar ska få skyltning.

 • Förstudie GRÖVELSJÖFJÄLLEN: Tillsammans med övriga föreningar i Grövelsjöområdet har genomfört en förstudie om områdets framtida utveckling med medel från ”LEADER Södra fjällen”. Förstudien har gett oss idéer om framtida utveckling av vårt område och är grunden för att kunna söka  ytterligare medel för utvecklingen av Grövelsjöfjällen.

 

Mål och visioner

Att öka antalet besökare i Sveriges sydligaste fjällområde och detta ska vi uppnå genom att:

 • Bevara och utveckla områdets skid- och vandringsleder.
 • Skapa nya utflyktsmål och aktiviteter.
 • Förbättra möjligheterna till vandring i närområdet.
 • Generera en bra kvalitet i hela området; bra boende, bra mat, vänligt bemötande, städat och prydligt.
 • Främja samarbete med olika aktörer i området för att skapa en effektiv gemensam marknadsföring

Medlemskap i GTF

Medlemsavgiften 400 kr används till vår verksamhet.

Är du företagare eller stugägare i Grövelsjöfjällen med omnejd och ännu ej medlem, kontakta GTFs styrelse för mer information >>>

 

Ett medlemskap i GTF innebär att du stödjer vår verksamhet. Alla är välkomna att bli medlemmar i Grövelsjöfjällen Turistförening.

Spårsponsring och spårbidrag

GTF ansvarar för skötsel av en del vandringsleder i området och ett ca 100km långt skidspårsystem för motionsåkning, skating och turåkning. Lederna och skidspåren kräver en del kontinuerligt underhåll, t.ex. markarbeten, broar över vattendrag m.m. För att kunna hålla god kvalité på våra fina vandringsleder och vinterskidspår i området får GTF genom spårbidrag från medlemmar och genom spårsponsring in medel som helst ska täcka kostnaderna.  

 

Kostnader för spårkörning och markarbete är budgeterade till 850.000kr för år 2018.
Spårbidraget kommer framför allt från ortsbor, stugägare- och förmedlare samt turistanläggningar i området och går oavkortat till spårningsarbete och underhåll. GTF får även in medel genom att besökare och ortsbor köper skidspårkarta och spårmärken som finns att köpa på samtliga boendeanläggningar, Grövelfjäll, Maikas Skidshop, Renbiten och matbutiken Fjällbua.

 

Har du frågor eller synpunkter angående skidspåren mejla gärna till skidspar@grovelsjon.com.

Har du frågor eller synpunkter mejla till info@grovelsjon.com eller kontakta gärna någon i Styrelsen>>>

 

Welcome      Stay & Eat      To Do      Service      Come here      Contact