Välkommen Bo & äta Att göra Service Res hit Kontakt
 Co.

Fotogalleri Aktuellt GTF Nyheter

 

 

loggavit.orginal

 

Grövelsjöfjällen Turistförening är en ideell förening som bildades 1983 på initiativ av de lokala turistföretagen för att främja turismen i Grövelsjöfjällen. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmars årsavgift. Idag är drygt 300 företag, stugägare och privatpersoner medlemmar i föreningen. Förhoppningen är att denna siffra ska öka under kommande år genom att fler känner ett växande engagemang i föreningens strävan att utveckla Grövelsjöfjällen till ett attraktivt turistmål.

Styrelsen representeras av lokala näringen och ortsbor. GTF´s årsmöte hålls alltid den 3 januari i Bystugan kl. 16.00, då medlemmar och icke medlemmar är varmt välkomna att delta.

Läs mer om GTF´s integritetspolicy här.

 

En del av föreningens ekonomiska finansering kommer även från lokala företag, ortsbor och stugägare i form av spårbidrag, ett bidrag som helst ska täcka kostnader för underhåll och skötsel av vårt fina 100km långa skidspårsystem under vintersäsong. 

Är du bofast, företagare eller stugägare i Grövelsjöfjällen och ej medlem idag, kontakta Grövelsjöfjällen turistförening för mer information, info@grovelsjon.com eller styrelsen.

 

Bli stödmedlem 2019

400kr / hushåll

Betala in önskad avgift till plusgiro: 4817853-7. Om du betalar från utlandet anger du också IBAN SE51 9500 0099 6026 4817 8537 samt BIC NDEASESS

Vad gör GTF?

 • Utveckling av turism i området
 • GTF vid upprepade tillfällen haft kontakt med Länsstyrelsen angående behov av översyn på vindskydd och leder samt behov av ny sommarled Lappvollen - Oskarstugan med anslutning till leden Lövåsen/Storvätteshogna.  
 • Föreningen har representanter i flera viktiga organisationer bland annat i Norra Dalarna Turistråd och LEADER Södra Fjällen för utveckling av det södra fjällområdet.

 • Ansvarar för uppdatering och utveckling av den officiella hemsidan www.grovelsjon.com
 • Föreningen samordnar trycksaker och annonsering
 • Sköter rapportering till skidspår.se
 • Producerar spårkartor och spårmärken, behållningen från denna försäljning går oavkortat till skötsel och underhåll av skidspåren.
 • Våra spårkartor reviderades 2012.
 • GTF administrerar spårkörning genom de lokala spårkörarna som sköterskidspåren med ekonomiskt stöd från anläggningar och övriga GTF-medlemmar.
 • GTF driver ett projekt som avser att bygga fibernät i Grövelsjöområdet www.grovelsjon.com/fiber

  OBS! Intresseanmälan till Grövelfiber!

  Det finns nu möjlighet för den som funderar på att ansluta sig till vårt byanät att anmäla intresse för detta. Anslutningskostnaden kommer att bli betydligt högre än för de som var med i projektet från början.

  Gå in via länken ”Intresseanmälan” och följ instruktionerna.

 • Här finns GTF´s protokoll 2014-2018

  GTF´s tidigare protokoll finns under www.grovelsjon.com/protokoll

GTF verksamhetsberättelse 2016-2017

GTF verksamhetsberättelse 2017 - 2018

Årsredovisning 2017 - 2018

GTF verksamhetsplan år 2019

Under 2019 kommer GTF att fortsätta arbeta enligt verksamhetsplan 2019.

budget 2018-2019

 

Mål och visioner

Att öka antalet besökare i Sveriges sydligaste fjällområde och detta ska vi uppnå genom att:

 • Bevara och utveckla områdets skid- och vandringsleder.
 • Skapa nya utflyktsmål och aktiviteter.
 • Förbättra möjligheterna till vandring i närområdet.
 • Generera en bra kvalitet i hela området; bra boende, bra mat, vänligt bemötande, städat och prydligt.
 • Främja samarbete med olika aktörer i området för att skapa en effektiv gemensam marknadsföring

Medlemskap i GTF

Medlemsavgiften 400 kr används till vår verksamhet.

Är du företagare eller stugägare i Grövelsjöfjällen med omnejd och ännu ej medlem, kontakta GTFs styrelse för mer information >>>

 

Ett medlemskap i GTF innebär att du stödjer vår verksamhet. Alla är välkomna att bli medlemmar i Grövelsjöfjällen Turistförening.

Spårsponsring och spårbidrag

GTF ansvarar för skötsel av en del vandringsleder i området och ett ca 100km långt skidspårsystem för motionsåkning, skating och turåkning. Lederna och skidspåren kräver en del kontinuerligt underhåll, t.ex. markarbeten, broar över vattendrag m.m. För att kunna hålla god kvalité på våra fina vandringsleder och vinterskidspår i området får GTF genom spårbidrag från medlemmar och genom spårsponsring/spårmärkesförsäljning in medel som helst ska täcka kostnaderna.  

 

Kostnader för spårkörning och markarbete är budgeterade till ca 1.000.000kr för år 2019.
Spårbidraget kommer från ortsbor, stugägare- och förmedlare samt turistanläggningar i området och går oavkortat till spårningsarbete och underhåll. GTF får även in medel genom att besökare och ortsbor köper skidspårkarta och spårmärken som finns att köpa på samtliga boendeanläggningar, Grövelfjäll, Renbiten och matbutiken Fjällbua.

 

Har du frågor eller synpunkter som gäller skidspåren mejla gärna till skidspar@grovelsjon.com

Har du frågor eller synpunkter som inte gäller skidspåren mejla gärna till info@grovelsjon.com eller kontakta gärna någon i Styrelsen>>>

 

Välkommen      Bo & äta      Att göra      Service      Res hit      Kontakt