Welcome Stay & Eat To Do Service Come here Contact
 Co.

Photogallery Info GTF News

Service and staying facilities Grövelsjöfjällen October 7th - December 22nd, 2018

We are here for you even during the lower season!

Staying facilities October 7th - December 22nd, 2018

Welcome to the Grövelsjö Mountains!

Service and staying facilities Grövelsjöfjällen April 15th - June 10th, 2018

We are here for you even during the lower season!

Staying facilities April 15th - June 10th, 2018

Welcome to the Grövelsjö Mountains!

Service and staying facilities Grövelsjöfjällen October - Christmas 2017

We are here for you even during the lower season!

Service October - Christmas 2017

Staying facilities October - Christmas 2017

Welcome to the Grövelsjö Mountains!

 

Dränering och brobyggen

GTF fortsätter precis som tidigare sitt arbete med att förbättra spårsystemet. Brobyggen och dränering genom dikesgrävning är viktiga sommaruppgifter för att kunna skapa bra spår under vintern.

 

Tack vara spårmärkesförsäljningen får GTF resurser att löpande höja standarden i spårsystemet. På fjället och i fjällskogen finns överallt myrar, sanka områden, bäckfåror och annan terräng som särskilt efter höstregnen och under senare delen av vintersäsongen i det närmaste står under vatten.

 

För att tidigt, även på sådana avsnitt, kunna göra bra spår samt upprätthålla spårningen även mot slutet av säsongen är de åtgärder som nu vidtas avgörande. Ju torrare underlag ju mindre risk att snö och spår smälter underifrån.

 

Mikael Westerdahl och Tim Olsson har under knappt tre intensiva veckor dikat och byggt broar, sammanlagt 14 stycken. De har också passat på att inventera ytterligare platser som kan bli aktuella under kommande säsonger. Dessutom har de rätat upp och kilat ett antal skyltar som på grund av markförhållanden och väder har hamnat på sned. GTF tackar Tim och Mikael för väl utfört arbete!

Brobygge-vid-korsningen-vid-Groevelfjaellsvaegen-2013-07-17-1.JPG       Brobygge-vid-korsningen-vid-Groevelfjaellsvaegen-2013-07-17-8.JPG

                   

         Rejäla stockar bildar brofundamentet                 Mikael och Tim i arbete med brobanan på en bro

                                                                                       alldeles intill Grövelfjällsvägen

Ny anslagstavla vid Fjällbua

Anslagstavlan vid Fjällbua hade sett sina bästa dagar men Markus Högl på Grövelsjögården har gjort ett fint jobb med den nya. Kvar att göra är installation av elektricitet och belysning samt uppsättning av aktuell och fräsch information.

                                   Anslagstavla-Fjaellbua-2013-07-21-6.JPG

                                     

                                                Den nya anslagstavlan vid Fjällbua

Vandringsguiden "23 turer på egen hand"                                      2013-06-26

Nu har vandringsguiden "23 turer på egen hand" kommit ut på nytt och finns att köpa på alla anläggningarna och Fjällbua.

Sågbäckens tomtägareförening stödjer GTF:s spårarbete               2013-04-16

 

Sågbäckens tomtägareförening har under många år gett ett starkt stöd till GTF:s strävan att åstadkomma fina spårförhållanden i Grövelsjöområdet. Även i år har föreningen bidragit till spårverksamheten med en stor summa pengar.

 

Grövelsjöfjällen Turistförening vill på detta sätta framföra ett stort tack till Sågbäckens styrelse och alla dess medlemmar för er generösa hållning till vårt spårarbete. Vi hoppas att ni ska finna att spåren och allting som följer med dem även i fortsättningen utvecklas än bättre och att ert stöd verksamt bidrar till detta.

 

GTF:s styrelse

 

Idag, tisdagen den 16 april på ett möte med Företagarföreningen i Idre lämnade näringslivskontoret besked om att det från den 1 januari 2014 finns medel avsatta för dragning av bredbandskabel upp till Grövelsjön. Enligt uppgift ska kabeln finnas färdig att ansluta när Grövelfiber har byggt upp Grövelsjöns byanät.

 

Grövelfiber Ekonomisk förening, initierad av GTF, har vid årsskiftet framgångsrikt avslutat förstudien för byanätet i Grövelsjön. Nu vidtar planering och genomförande av det praktiska arbetet för att bygga upp byanätet. Beskedet från näringslivskontoret är mycket välkommet och ger ytterligare energi till ansträngningarna att skapa bredband i Grövelsjöområdet. Läs mer om bredband till Grövelsjön på www.grovelfiber.com.

Hjärtstartare till GTF                                 2013-03-21

 hjaertstartare.pngfoto: Anders Ejdervik

nyhetsarkiv

Welcome      Stay & Eat      To Do      Service      Come here      Contact