Welcome Stay & Eat To Do Service Come here Contact
 Co.

Photogallery Info GTF News

Så påverkar kraftigt snöfall och hård vind arbetet med spåren       2013-03-05

 

I slutet av förra veckan kom en hel del snö samtidigt som det blåste hårt, stormstyrka i byarna, under flera dagar.  Normalt sett innebär 15 – 20 centimeter nysnö inga större problem i spårarbetet men i kombination med blåst blir situationen en annan.

På utsatta ställen byggs på kort tid upp drivor som kan öka snödjupet upp till ett par meter, på vissa platser kanske ännu mer. När vinden mojnar och det är dags att köra upp spåren igen är effekten dels att vissa partier är helt renblåsta dels att andra avsnitt av den packade spårytan är helt dolda av tjocka lager drivsnö. Den här snön är inte tillräckligt packad för att vi omgående ska kunna få till stabila spår. Även där vi preparerar med de tunga maskinerna så kommer snön inte att stabiliseras förrän efter några dagar.

Det betyder att spåren snabbt blir sladdriga och att kanterna är mjuka vilket gör att stavarna, särskilt de med små trugor, lätt kan sjunka igenom vid kraftig stakning. På vissa håll kan också finnas behov av omfattande schaktning av snön för att skala ner drivkanter och jämna ut på partier som är renblåsta.

Tyvärr har GTF inte tillgång till maskiner med schaktblad i hela systemet, det gäller norska sidan, och där måste vi helt enkelt avvakta den tid det tar att med enbart spårningsaggregat och sladd utjämna spårytan igen.

Vi hoppas att våra skidåkare har överseende med situationen och förstår att vi utifrån förutsättningarna gör vårt bästa för att återställa systemet i bästa skick.

spaarkoerning-efter-storm-och-haard-blaast.png

Lägg märke till kryssmarkeringen – stolpen är drygt 2 meter hög

Pistmaskinerna rullar igen!         2013-01-29

Sen en tid har de två skadade pistmaskinerna varit kördugliga igen. Dagen efter att Ronny Enarsson stod med svetsen beredd invid Lövåsens maskin så var Ronny ute i spåret igen. Värre var det ställt med fjällstationens maskin där man var tvunget att bytas ut den skadade delen.

Den anlände veckan efter och när den äntligen kom på plats och man kunde lyfta hela maskineriet igen så visade det sig att även fräsen var skadad. Nu är dock även den åtgärdad och om vädergudarna håller vad meterologerna lovat så kommer det snö den närmaste veckan. Trots bekymren har GTF ändå lyckats hålla spåren i acceptabelt skick med hjälp av skoterdragen spårkälke.

 

 

GTF reparerar pistmaskiner     2013-01- 08     

Spårkörning med de stora maskinerna under försäsongen innebär alltid en avvägning mellan önskan att få till så bra spår som möjligt och att undvika maskinhaverier. Eftersom stora delar av spårsystemet inte är markberett så finns alltid risken att köra på en sten innan snödjupet är tillräckligt stort. Samtidigt är det svårt att göra en helt korrekt bedömning. Snödjupet varierar över hela området framförallt beroende på vindstyrka och vindriktning.

 

Det kan få stora konsekvenser och i trettonhelgen drabbades GTF dubbelt eftersom två pistmaskiner fick sådana skador på spåraggregaten att vidare körning inte var att tänka på. Reparationsarbetet har påbörjats men tills vidare sker en stor del av spårningen med skoter.

 

 

lövåsens pistmaskin reparation 2013-01-08, 5        stfs pistmaskin reparation 2013-01-08, 3

GTFs styrelseledamot Ronny Enarsson har svetsat        Stefan Korssjön och Per-Erik Karlsson arbetar med

provisoriskt för att kunna flytta maskinen till en            den andra skadade maskinen.

lämpligare plats för reparationen.

 

 

 

Skidspårspreparering        2012/12/11

Vi har under november och december fått en del synpunkter på spåren, deras standard och när de skall vara klara.

GTF utlovar som tidigare preparerade spår fr o m den 20 december under förutsättning att snöförhållandena medger det. Under november fick vi en del snö och vi började med prepareringsarbetet vilket under den första tiden i första hand alltid innebär att fördela och packa snön. Markunderlaget är på de flesta sträckorna minst sagt ojämnt varför det dels inte är möjligt att köra med de stora maskinerna, dels, beroende på snödjupet, oftast inte heller är möjligt att skapa spår med spårkälke. Dock kom en hel del snö så vi började även med att dra själva spåren.

Därefter fick vi mildare väder och på många ställen trängde vatten upp. När kylan återkom utan nysnö bildades is och snön som varit mycket fuktig frös till en hård snöskorpa som gjorde vidare spårpreparering omöjlig. Det var tråkigt för de som ville åka i preparerade spår men väldigt positivt för den fortsatta säsongen eftersom en stabil botten har bildats i praktiskt taget hela systemet.

Nu har det kommit mer snö på den hårda ytan och sen ett par dagar har vi också kunnat preparera spår igen. Nu hoppas vi på fortsatt kyla och rikligt med ny snö så spåren blir riktigt fina så att vi får njuta hela adventstiden i spåren.

Samtidig kan vi informera om att Sportklubbens elljussträcka från Lövåsgården är öppen och skall vara tänd mellan ca. 16.00 - 22.00 varje dag.

Styrelsen GTF

 

 

 

Nya skyltar i spåren   2012/12/08

GTF har beslutat rusta upp skyltningen i spårsystemet och i år ska fem centrala korsningar få ny skyltning. Kommande år ska ytterligare skyltar bytas ut och fler korsningar ska få skyltning. Målsättningen är att skidåkarna ska få information om dels avlägset belägna mål, dels de närmaste målen och att avståndet alltid skall anges.

 

Fem rejäla stolpar är på plats och den första har också fått sina skyltar monterade. Den är belägen vid Lövknulen mellan Olåns vindskydd och Valdalsbygget. Inom kort kommer skyltarna upp även på de fyra återstående stolparna.

 

winter 2012-13 020winter 2012-13 017

 

skyltuppsättning 2012-12-08, 1skyltuppsättning 2012-12-08, 7

 

 

 

Ny information angående bredbandsutbyggnaden i Grövelsjön!      2012/12/05

Nystartade Grövelfiber Ekonomisk förening kommer innan årets slut att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och PTS angående det bredbandnät som under en längre tid planeras i Gröveldalsområdet. Går allt vägen kan vi redan i sommar börja plöja och gräva ner fiber! Men föreningen är i behov av medlemmar för att ro projektet i land! Gå med nu och stöd arbetet, man förbinder sig inte för något mera än att betala en insats på 100 kronor och en årlig medlemsavgift på 200 kronor! För att ansluta sig till det framtida fibernätet är ett medlemskap i Grövelfiber ett måste.

På Grövelfibers hemsida www.grovelfiber.se finns mera information och anmälningsformulär för dig som kan tänka dig att ansluta din fastighet till fibernätet. Man får då höghastighetsbredband, 20 stycken TV-kanaler och telefoni via fiber för dryga 300 kronor per månad. Anslutningsavgiften blir maximalt 15.000 kronor per fastighet, men troligen lägre då vi nu får bidrag upp till 70 procent av kostnaderna. Men det gäller att hänga med från början om man vill vara med och dra nytta av bidragen. De som inte vill nu, men som senare ångrar sig får inte ta del av bidragen och får då betala en avsevärd högre anslutningsavgift.

Detta kan bli ett lyft för hela området, för både ortsbor, företagare och fritidshusägare som lättare kan arbeta på distans och ta med sig sitt arbete hit upp och stanna lite längre. På sikt vill kanske en del flytta hit. Det är svartfiber som kommer att läggas ner i marken och kapaciteten på den är mycket stor. Så när dagens 100 Mbit känns sakta, klarar grundnätet ofantligt mycket mer.

Grövelfiber kommer snart att göra ett e-postutskick till alla tidigare intressenter, men också till alla de fastighetsägare vi har e-postadress till. Höj värdet på era fastigheter genom att ansluta dem till fibernätet, om några år vill väl ingen köpa ett hus som inte har bredbandstäckning.

 

 

 

Bäste Grövelsjövän och GTF-medlem!           November 2012

 

När vi gjorde utskicket angående nyheter oktober 2012 skulle det ha varit bifogat en information angående bredbandsutbyggnaden i Grövelsjön. Tyvärr saknades denna information. Vi ber om ursäkt för detta!

Kolla gärna på www.grovelfiber.se för aktuell information! Tack!

 

nya-flaggor-gtf-(2)

Bästa GTF-medlemmar och Grövelsjövänner !

 

Vi (styrelsen) tycker det var på tiden att informera lite om vad vi i GTF har åstadkommit denna sommaren och vad som är på gång i den närmaste framtid.

 

Trots den regniga våren och sommaren har vi reparerat /nybyggt 27 broar längs våra leder. Det återstår massa av arbete och vi har redan nu planerat för ca. 20 broreparationer nästa sommar.

 

Vi arbetar på leder och spår med skyltning som idag inte håller den standard som vi önskar.

 

Bredbandsprojektet är igång och projekteringsarbetet är startat och ska vara klart i höst.

 

För den observante har vi fått nya flaggor som vi hoppas har längre livslängd än de gamla.

 

Tyvärr har vi inte någon turistbyrå kvar, den är ersatt med 6 st. Infopoints, som skall förse våra turister med broschyrer och samtidigt vara goda ambassadörer för Grövelsjön. Turistbyrån i Idre är samtidigt en förlängd arm till styrelsen.

 

Den första säsongen med spårmärken blev väl mottagen och vi planlägger nu nästa vintersäsong med nya märken till försäljning i god tid före säsongstart.

 

Som en följd av den stora aktiviteten på spår och leder krävs det att alla bidrar med sin del för att vi skall kunna marknadsföra goda spår och leder.

 

Idag har vi ca. 350 medlemmar. Av ca. 700 stugägare hoppas vi att fler av dessa stugägare vill bli medlemmar i GTF och stödja vårt arbete. Spårmärkesintäkterna gör att vi kan hålla goda spår, men vi behöver medlemmar för att driva turistföreningen och marknadsföra Grövelsjön på ett gott sätt och hela tiden har uppdaterade broschyrer och infomaterial till våra turister och medlemmar.

 

Vi tackar för det goda stöd vi har från anläggningarna i Grövelsjön, stugägare, ortsbor och andra, men vi behöver fler stugägare för att kunna driva vår förening till gagn för stugägare, anläggningar och turister på bästa vis.

 

 

Ha en fin höst.

 

Styrelsen för Grövelsjöfjällen Turistförening

 

GTF fortsätter upprustningen av spårsystemet

Bland annat tack vare inkomsterna från spårmärkesförsäljningen har GTF fått resurser för att kraftigt förbättra spårsystemet. Det är framförallt på Lappvallenleden samt på femkilometersspåret vid Grövelsjöns Fjällstation som arbetena genomförts denna sommar.

 

Under några intensiva veckor har 2 helt nya broar byggts och 25 broar har totalrenoverats. Två av dessa har också flyttats. Dessutom har mindre reparationer utförts på två broar och ett antal skyltar har rätats upp.

 

Lennart Näsvall och Mikael Westerdahl har gjort ett gediget arbete i sol och regn och huvudsakligen haft sällskap av en hel del mygg. GTF tackar dem så gott och hoppas att alla medlemmar, gäster och ortsbor gläds åt bättre spårförhållanden kommande vinter.

 

Under sensommaren kommer GTF att fortsätta inventera utvecklingsbehoven i systemet för att kunna planera fortsatta åtgärder kommande år. Ytterligare brobyggen, skyltning, rastplatser mm är frågor som föreningen planmässigt måste arbeta med för att långsiktigt förbättra spår- och ledstandard.

 

 Förberedelser f brobygge STFs 5 km spår 2012-07-17,

 

Här underminerades ”5:an” vid fjällstationen i vintras

 

 

Brobygge på STFs 5 km spår 6, 2012-07-17 litenBrobygge på STFs 5 km spår 14, 2012-07-17 liten

 

                  Den nya bron under byggnad                    Lennart och Mikael efter väl förrättat värv

   

 

 

 

Welcome      Stay & Eat      To Do      Service      Come here      Contact