Blåkläppen lätt/medel 5 km

Turens karaktär: Lättvandrad fjällskog och kalfjäll

Turens längd: ca 5 km t o r

Total stigning:  ca 200 m

Speciellt för turen: Fin utsikt från toppen där det också finns en sk sadelskåra som bildar en 10 meter djup ravin.

Att tänka på/tips: Nedanför Blåkläppen västra sida finns ett renhägn som används vid märkning av renkalvarna. En enkel tur att göra vid bra sikt men om dimman slår till kan det vara svårt att hitta då det inte finns tydliga stigar mot toppen.

Turkarta. Rekommenderad karta: Fjällkartan w 51. Höjdkurvor, ekvidistans 10 m

Vandringsbeskrivning

Turen till Blåkläppen kan göras som en fram och åter tur längs samma väg eller som en rundtur ritat på kartan. Startpunkten är STF Grövelsjön Fjällstation där du vandrar vägen ner mot Daniels stugor där det till vänster går en grusväg som leder upp genom skogen till några hus i skogsgränsen. Du ser Blåkläppen som en kulle i sydost. Nu vandrar du i obanad men lättvandrad terräng mot toppen som är lätt att hitta till om sikten är god. Toppen som är delad med en 10 meter djup skåra bjuder på fin utsikt i alla väderstreck. Du kan vandra åter samma väg eller hålla ryggen från Blåkläppen i nordlig
riktning mot Jakobshöjden för att vika neråt och ansluta till någon av de markerade leder som går ner mot Grövelsjön.