Elgåhogna 1460 möh – medel/svår 12 km

Foto: Experience Grövelsjön

Turens karaktär: Vandring med mycket stigning på varierande underlag. Från grusväg till blockterräng. Det är områdets högsta topp så räkna med många pauser på vägen.

Turens längd: ca 12 km

Total stigning:  ca 700 m

Speciellt för turen: Den vackra sträckan längs Björbecken med forsar och fall samt utsikten över hela Grövelsjöfjällen från områdets högsta punkt.

Att tänka på/tips: Om vädret slår om och moln lägger sig på toppen är det en fin tur att runda förtoppen söder om Björbeckens källor.

Turkarta. Rekommenderad karta: Femunden nord 1:50 000 Höjdkurvor, ekvidistans 10 m Fjällkartan w 51 Höjdkurvor/ekvidistans 20m

Vandringsbeskrivning

Från Storsätern är det ca 27 km med bil in på norska sidan, väg 221 till startpunkten. Parkeringen är strax före gården Dalset. Från parkering följer du skyltar och rödmarkerad led till toppen.

Från toppen går du samma väg tillbaka alternativt går oledat söderut från toppen (enligt kartbild) för att sedan ansluta till leden straxt ovan trädgränsen.