Flugfiske i Storån

Storån ringlar sig fram i ett varierat landskap i Norra Dalarna mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydost. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år. Storån passerar en mängd småsjöar eller så kallade ”hån”. Området har länge varit välbesökt av fiskare.

I Storån gäller enbart flugfiske, det vill säga fiske med flugspö, fluglina och fluga. Eftersom Storån ligger i ett naturreservat gäller förutom allemansrätten ytterligare föreskrifter för besökare.

Läs mer på: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Praktiska detaljer som nycklar, upplysningar av ledsystemet i området får du av stugvärden i Hävlingen: 

E-post: havlingen.dalarna@lansstyrelsen.se

Telefon: 070 784 25 25.