Jakobshöjden – lätt/medel 7 km

Turens karaktär: Bitvis stenig vandring men med av utsikt över Grövelsjön och Härjedalsfjäll i nordost.

Turens längd: 7km

Total stigning: ca 350m

Speciellt för turen: Den fina utsikten över Grövelsjön, det gamla sommarvistet och falkfångarlägret längs leden ner.

Att tänka på/tips: Gör en avstickare från det samiska sommarvistet på tydlig stig norrut ca 400 m och du kommer att bli belönad med utsikt över hela Grövelsjön

Turkarta. Rekommenderad karta: Fjällkartan w 51 Höjdkurvor, ekvidistans 10 m

Vandringsbeskrivning

Startpunkt: STF Grövelsjön Fjällstation

Från Fjällstationen följer du den blåmarkerade naturstigen upp till ett gammalt samiskt sommarviste (se tips för avstickare). Efter sommarvistet följer du bäcken upp på fjället tills masten på Jakobshöjden blir synlig. Ta sikte på masten och ta dig till toppen. På toppen finns ett hus som ej går att gå in i men väl söka vindskydd bakom. Från toppen går du söderut för att ansluta till den kryssmarkerade leden ner mot Fjällstationen igen.