Minnen från andra världskriget

Som alla västsvenska gränsbygder påverkades även Grövelsjöområdet av den tyska ockupationen av Norge. En av de mest kända påminnelserna från den tiden är det flygplansvrak som delvis sticker upp ovan Grövelsjöns vattenyta, nedanför Sjöhögda ligger resterna av det tyska planet, en Heinkel 111 som under andra världskriget, juni 1940, nödlandade på Grövelsjön.

Vraket ses bäst från sjön, även om man kan se det med kikare från fjället. En tur med M/S Sylöra inbegriper ett kort besök.