Silverfallet från Storsätern – lätt/medel 13 km

Utsikt på väg upp mot Köldyllen

Turens karaktär: Lättvandrad tur på stor stig genom fjällskog och med härlig utsikt från lågfjället Köldyllen

Turens längd: Ca 13 km

Total stigning:  ca 250 m

Speciellt för turen: De fina moränåsarna du vandrar på längs Olån med lämningar av forna fångstgropar. Dalgången upp till fallet, Olåns vindskydd med omkringliggande gamla slåtterängar samt den fina utsikten från Köldyllen.

Möjlighet att elda vid grillplatser.

Att tänka på/tips: En kort sträcka när du lämnat Storsätern är vanligtvis blöt vid regn.

Turkarta. Rekommenderad karta: Fjällkartan w 51 Höjdkurvor, ekvidistans 10 m

Vandringsbeskrivning

Vandringsleden från Storsätern mot Silverfallet börjar ca 200 m efter att du tagit in på bilvägen mot Norge. Härifrån är det sedan lätt vandring genom gammal granskog och vidare upp längs Olån till skyltning korsning mot Olåns vindskydd och Grövelsjön. Från Olåns vindskydd följer du vattnet uppströms till Silverfallet. Samma väg tillbaka till korsning mot Valdalsbygget. Härifrån följer du leden till vägen för att sedan följa denna ett par hundra meter öster ut. Mittemot den lilla parkeringen vid ”slätten” går stigen sedan upp mot Köldyllen. Från Köldyllen ansluter du till den kryssmarkerade leden mot Storsätern.