Töfsingdalens Nationalpark

Här i Långfjällets Naturreservat ligger även nationalparken Töfsingdalen och tillsammans omfattar de en stor del av norra Dalarna. Här är det kargt och öde, det går inga vägar hit men stigar går från Grövelsjön och Lövåsen. Vid sjön Töfsingen finns vindskydd där man kan rasta.

Töfsingdalens Nationalpark är en av de minsta nationalparker och förmodligen Sveriges minst besökta nationalpark. Området har högt urskogsvärde och kanske den mest svårframkomliga terräng som svensk natur kan uppvisa. Men området består inte enbart av sten. Töfsingån rinner rakt igenom nationalparken och som kontrast till det vackra stenblockslandskapet växer frodig flora med örter och manshöga ormbunkar på en del platser. 

Nationalparken är bitvis svårvandrad och man gör klokt i att hålla sig till stigar. Bor gör man bäst i tält eller vid Hävlingen där det finns en vandrarstuga vid fiskecampen.

Läs mer på: www.sverigesnationalparker.se/tofsingdalens-nationalpark/