Välkommen


Norska myndigheter har beslutat att från den 16 mars 2020 stänga sina gränser. Detta medför att skidspåren på norska sidan inte kommer att prepareras.