Om Grövelsjöfjällen Turistförening

Grövelsjöfjällen Turistförening är en ideell förening som bildades 1983 på initiativ av de lokala turistföretagen för att främja turismen i Grövelsjöfjällen. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmars årsavgift. Idag är drygt 300 företag, stugägare och privatpersoner medlemmar i föreningen. Förhoppningen är att denna siffra ska öka under kommande år genom att fler känner ett växande engagemang i föreningens strävan att utveckla Grövelsjöfjällen till ett attraktivt turistmål.

Styrelsen representeras av lokala näringen och ortsbor. GTF´s årsmöte hålls alltid den 3 januari i Bystugan kl. 16.00, då medlemmar och icke medlemmar är varmt välkomna att delta. 

Läs mer om Grövelsjöfjällen Turistförenings integritetspolicy här.

En del av föreningens ekonomiska finansering kommer även från lokala företag, ortsbor och stugägare i form av spårbidrag, ett bidrag som helst ska täcka kostnader för underhåll och skötsel av vårt fina 100 km långa skidspårsystem under vintersäsong. 

Är du bofast, företagare eller stugägare i Grövelsjöfjällen och ej medlem idag, kontakta Grövelsjöfjällen turistförening för mer information, info@grovelsjon.com eller styrelsen.

Bli stödmedlem, 400 kr / Hushåll

Avgiften betalas till bankgiro: 5519-4781.

Medlemmar i Grövelsjöfjällen Turistförening kan köpa säsongsmärke till rabatterat pris, läs mer på: Medlemskap och spårmärken

Vad gör Grövelsjöfjällen Turistförening?

Utveckling av turism i området 
Grövelsjöfjällen Turistförening har vid upprepade tillfällen haft kontakt med Länsstyrelsen angående behov av översyn på vindskydd och leder samt behov av ny sommarled Lappvollen – Oskarstugan med anslutning till leden Lövåsen/Storvätteshogna.   

Föreningen har representanter i flera viktiga organisationer bland annat i Norra Dalarna Turistråd och LEADER Södra Fjällen för utveckling av det södra fjällområdet.  Grövelsjöfjällen Turistförening ansvarar för uppdatering och utveckling av den officiella hemsidan www.grovelsjon.com 
Föreningen samordnar trycksaker och annonsering, sköter rapportering till skidspår.se. Producerar spårkartor och spårmärken, behållningen från denna försäljning går oavkortat till skötsel och underhåll av skidspåren. Våra spårkartor reviderades 2012. 
Grövelsjöfjällen Turistförening administrerar spårkörning genom de lokala spårkörarna som sköter skidspåren med ekonomiskt stöd från anläggningar och övriga Grövelsjöfjällen Turistförenings medlemmar. 

Grövelsjöfjällen Turistförenings styrelse 2021

Hans Segerhjelm
Anders Doverskog
Björn Jonsson
Maria Halvarsson
Lars Svanerud 

Mål och visioner
Att öka antalet besökare i Sveriges sydligaste fjällområde och detta ska vi uppnå genom att:Bevara och utveckla områdets skid- och vandringsleder. Skapa nya utflyktsmål och aktiviteter. Förbättra möjligheterna till vandring i närområdet. Generera en bra kvalitet i hela området; bra boende, bra mat, vänligt bemötande, städat och prydligt. Främja samarbete med olika aktörer i området för att skapa en effektiv gemensam marknadsföring. 

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande skidspåren mejla gärna till skidspar@grovelsjon.com Har du frågor eller synpunkter som inte gäller skidspåren mejla gärna till info@grovelsjon.com.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 3 JANUARI
KL 16. 00 I BYSTUGAN

(Rådande restriktioner och rekommendationer avgör om vi är inne, ute, eller kommer att kräva vaccinpass)

Verksamhetsplan 21-22

Verksamhetsberättelse 20-21

Dagordning årsmöte 20210103