Om Grövelsjöfjällen Turistförening

Grövelsjöfjällen Turistförening är en ideell förening som bildades 1983 på initiativ av de lokala turistföretagen för att främja turismen i Grövelsjöfjällen. Föreningens verksamhet finansieras av medlemmars årsavgift och spårbidragen. Idag är ca 400 företag, stugägare och privatpersoner medlemmar i föreningen. Förhoppningen är att denna siffra ska öka under kommande år genom att fler känner ett växande engagemang i föreningens strävan att utveckla Grövelsjöfjällen till ett attraktivt turistmål.

Styrelsen representeras av lokala näringen, ortsbor och övriga medlemmar. GTF´s årsmöte hålls alltid den 3 januari i Bystugan kl. 16.00, då medlemmar och icke medlemmar är varmt välkomna att delta. 

Läs mer om Grövelsjöfjällen Turistförenings integritetspolicy här.

En del av föreningens ekonomiska finansering kommer även från lokala företag, ortsbor, stugägare och turister i form av spårbidrag, ett bidrag som helst ska täcka kostnader för underhåll och skötsel av vårt fina 100 km långa skidspårsystem under vintersäsong. 

Är du bofast, företagare, stugägare, turist eller helt enkelt vill bidra till Grövelsjöfjällens utveckling – bli medlem i Grövelsjöfjällen turistförening.

För mer information kontakta info@grovelsjon.com eller styrelsen.

Bli medlem, 400 kr / Hushåll

Avgiften betalas till bankgiro: 5519-4781.

Medlemmar i Grövelsjöfjällen Turistförening kan köpa säsongsmärke till rabatterat pris, läs mer på: Medlemskap och spårmärken

Vad gör Grövelsjöfjällen Turistförening?

Grövelsjöfjällens turistförening – genuint-inspirerande-hållbart

GTF är en ideell förening som utvecklar naturnära friluftsaktiviteter och hållbar turism i Sveriges sydligaste och ännu orörda fjällvärld. GTF gör detta genom att:

1) anlägga och underhålla 20 mil naturanpassade vandringsleder och
utflyktsmål   
2) stimulera till ansvarsfull fjällvandring och toppbestigning bortom
utmärkta leder 
3) preparera och upprätthålla 10 mil skidspår för träning och fjällnära
utflykt 
4) informera om säker turskidåkning över ospårade
fjällvidder och höjder 
5) presentera aktiviteter och besöksnäring på digitala plattformar,
broschyrer och kartor
6) attrahera den turism som söker det genuina som bara en orörd
fjällvärld kan erbjuda 
7) verka för att dalgångens och fjällsidornas kultur- och naturvärden
förblir oförstörda 

Grövelsjöfjällen Turistförenings styrelse 2023

Anders Doverskog
Björn Jonsson
Maria Halvarsson
Lars Svanerud 
Fredrik Ekstrand
Catharina Schlyter

Suppleanter: Rolf Erikson, Göran Nylund, Mikael Westerdahl

Mål och visioner

GTF är en idéburen förening med visionen att orörda fjällvidder och måttfull utbyggnad av besöksnäringen skall gynna en nischad och hållbar turism. 

Läs hela programbeskrivningen här

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande skidspåren mejla gärna till skidspar@grovelsjon.com Har du frågor eller synpunkter som inte gäller skidspåren mejla gärna till info@grovelsjon.com.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 3 JANUARI
KL 16. 00 I BYSTUGAN

Dagordning årsmöte 2024-01-03

Motion till årsmötet, utträde ur DIAB

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024