Barfredshågna runt – lätt/medel 10 km

Foto: Experience Grövelsjön

Turens karaktär: Lättvandrad kalfjällstur med utsikt över stora delar av Långfjället.

Turens längd: 10 km

Total stigning:  ca 300 m

Speciellt för turen: De öppna vidderna, den vackra Foskbäcken samt möjligheten att rasta i Oskarstugan

Att tänka på: Det enda stället du med säkerhet kan hitta vatten på är i Foskbäcken vid Oskarstugan.

Lämplig karta: Fjällkartan W 51 Höjdkurvor, ekvidistans 10 m Angivna koordinater i Sweref 99

Vandringsbeskrivning

Start: Stora parkeringen vid Lövåsen (N: 6882287 E: 0363782)

Från parkeringen följer ni stigen upp mot den lilla vallen (Lövåsvallen) och följer sedan sommarleden mot Storvätteshågna.

Efter drygt 1 km korsar sommarleden skoterleden mot Oskarstugan. Var observant så att du hittar fortsättningen på sommarleden efter mötet med skoterleden.

När sommarleden kommer ner till Foskbäcken väljer du att följa bäcken uppströms till Oskarstugan (N 6885941 E 0364034). Från Oskarstugan följer du sedan den kombinerade sommar och vinterleden (kryssmarkerad) tillbaka till Lövåsen.