Jotli – Fjällbondegården

I Storsäterns by, nära Storsätra fjällhotell och längst med ån Grövlan finns en numera restaurerad slåtteräng med dess speciella flora. Stigen leder dig till fjällbondegården Jotli. Här kan du uppleva och fascineras av de gamla timmerbyggnaderna och visthusbodarna, i en för området, typisk 1800-tals miljö. Missa inte heller den världsunika vadmalsstampen, en rekonstruktion av en lokal vadmalsstamp från 1830-talet, som stampat tyger ända från delar av Mellansverige och Norge, trots att det ännu inte fanns någon väg till byn.

För mer information följ oss på Facebook @fjallbondegarden/