Silverfallet från Grövelsjön – lätt 6 km

Foto: Experience Grövelsjön

Turens karaktär: Lättvandrad tur på stor stig genom fjällskog med en kort bit på kalfjället.

Turens längd: Ca 6 km

Total stigning:  ca 150 m

Speciellt för turen: Den fina skyddade dalgången upp till fallet, Olåns vindskydd med omkringliggande gamla slåtterängar. Möjlighet att elda vid grillplats.

Att tänka på/tips: Ta med torr tändved om du vill nyttja eldplatsen vid vindskyddet.

Turkarta. Rekommenderad karta: Fjällkartan w 51 Höjdkurvor, ekvidistans 10 m

Vandringsbeskrivning

Från Grövelsjön, där vägen slutar går leden till vänster mot en hängbro över ån Grövlan. Följ sedan den kryssmarkerade leden och skyltar mot Silverfallet. Gå tillbaka samma väg eller följ renstängslet på svenska sidan norrut en bit innan du viker av ner tillbaks mot Grövelsjön.

En km från fallet ligger Olåns vindskydd med grillplats, omgiven av gamla slåtterängar och skyddande fjällskog Här kan du rasta och njuta av tillvaron med att koka kaffe eller grilla korv.