Trollstigen och Linnés källa lätt 2 km

Turens karaktär: Lättvandrad fjällskogsnatur ut med stig

Turens längd: 2 km

Total stigning:  ca 50 m

Speciellt för turen: Turen är tänkt att passa barn. I den fina fjällskogen finns det troll och en uppgift att leta efter föremål som trollen gömt undan. En liten avstickare från Trollstigen leder till den bubblande källan, Linnés källa.

Att tänka på/tips: Det finns en trollverkstad vid STF Grövelsjön Fjällstation där barnen kan göra egna troll och placera ut vid stigens början.

Turkarta. Rekommenderad karta: Fjällkartan w 51. Höjdkurvor, ekvidistans 10 m

Vandringsbeskrivning

Trollstigen börjar och slutar vid STF Grövelsjön Fjällstationen och bildar en slinga som ger god inblick i den typ av glesväxt skog med björk och tall som är typisk för området. Efter en kortare sträcka viker stigen ner åt vänster och till Linnés källa där vattnet bubblar upp genom sandbotten. Efter besöket
vid källan tar ni er upp till den egentliga Trollstigen och fortsätter tills ni är åter vid Fjällstationen.