Långfjällets naturreservat

En stor del av Grövelsjöfjällen upptas av Långfjällets naturreservat som omger Gröveldalen är ett av de största i landet. Det högsta fjället är Storvätteshågna, 1204 m. ö. h. och är Svealands högsta punkt. Långfjällsområdet ingår i Idre samebys renbetesland, vilket gör att renen är vanligt förkommande här sommartid.

Partier av ren urskog utan spår av avverkningar finns i området. Vanligt förekommande fåglar är dalripa, ljungpipare, ängspiplärka och stenskvätta på fjällheden, gluttsnäppa på myren och lavskrika i skogen. Utmed vattendragen är den lilla strömstaren vanlig.  Man kan också stöta på älg, räv, mård och björn. 

Fiske har gamla anor i området. Fisktillgången i sjöar och vattendrag är god. Öring, röding, harr, sik, abborre, gädda är vanliga arter. Med Dala Fiskefjällkort får du fiska i samtliga vatten inom Långfjällets reservat med undantag av Storåns kvoterade flugfiske och en del privata vatten.

Läs mer på: www.lansstyrelsen.se/dalarna/langfjallet