Storsäterns Fjällkapell

Dalarnas nordligaste kyrka drivs genom kapellstiftelsen som består av Storsäterns bofasta innevånare. Initiativet till uppförandet kom från byborna och kapellet stod klart 1968 byggt i en stil som påminner om en norsk stavkyrka. Unikt för kapellet är att den saknar altartavla, istället kan besökare njuta av fjällvärldens årsskiftningar genom det höga korfönstret.

Kapellet står alltid öppet för besök eller andakt. Här hålls gudstjänst och musikafton varje vecka under högsäsong.

För program se www.idresarnaforsamling.se

Välkommen till Storsäterns Fjällkapell!